De wedstrijd is gesloten. Bekijk alle inzendingen en wie de winnaars zijn.

Winnaars fotowedstrijd 2019/2020


Elk jaar dragen de bewoners van de Karnemelksloot bij aan een unieke kerstsfeer in Gouda door 30 drijvende verlichtte kerstbomen in het water te leggen. Wij als bewoners zien veel buurtbewoners, voorbijgangers en bezoekers pogingen doen om het mooiste ‘plaatje’ te schieten. Graag zouden wij die foto’s zien en tentoonstellen. Daarvoor hebben we een fotowedstrijd georganiseerd waar iedereen aan mee kan doen.

Lees ook het artikel over de fotowedstrijd in de Goudse Post: ‘Mooiste foto wint dinerbon‘.

Data & Prijzen

De fotowedstrijd was van 6 tot en met 4 januari 2020. In deze periode kon je foto’s insturen. Er zijn twee categorieën: Waarheidsgetrouw en Artistiek. Een jury kiest uit alle inzendingen de mooiste foto’s en deze worden tentoongesteld in de straat en op deze website. Hieruit worden de uiteindelijke winnaars gekozen. De winnaar in elke categorie krijgt een dinerkaart van Kruim t.w.v. € 50.00. Gelet op de twee categorieën is er veel mogelijk, dus leef je uit!

Deelnemers

U kunt geen foto’s meer insturen. Deelname is gesloten. Deelnemers aan de fotowedstrijd, konden maximaal 3 foto’s insturen. Vanaf 5 januari 2020 zal de jury zich buigen over de inzendingen en de genomineerde foto’s selecteren. In januari worden de winnaars gekozen. Deelnemers krijgen persoonlijk bericht en het wordt op deze website bekend gemaakt.


Wedstrijdvoorwaarden

 • Deelnemers mogen maximaal drie digitale (kleuren)foto’s insturen.
 • Juryleden zijn uitgesloten van deelname.
 • Minderjarige kinderen mogen deelnemen maar hebben toestemming nodig van ouders of voogd.
 • De foto’s hebben altijd betrekking op het drijvende kerstbomen project in de Karnemelksloot en mogen van alle jaargangen zijn.
 • De foto’s worden voorafgaande aan plaatsing gecontroleerd en indien van toepassing verwijderd.
 • Op de foto’s mogen geen auteursrechten van toepassing zijn.
 • Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan de organisatie fotowedstrijd en de beheerder van www.karnemelksloot.nl het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik. Hieronder vallen in ieder geval de voornoemde website, Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.
 • De naam van de oorspronkelijke auteur wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld mits bij ons bekend.
 • Ingezonden foto’s zijn openbaar en toegankelijk voor alle website bezoekers. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van ingezonden foto’s door derden.
 • Beheerder van de site is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.
 • Professionele fotografen zijn uitgesloten van deelname.
 • De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer of de oorspronkelijke auteur.
 • De deelnemer vrijwaart de wedstrijdleiding voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
 • De deelnemer vrijwaart de wedstrijdleiding voor claims van geportretteerden.
 • Prijzen worden niet in geld uitgekeerd.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Ingezonden foto’s kunnen niet door de inzender worden teruggetrokken uit de competitie.
 • Ingezonden foto’s worden niet geretourneerd.
 • Aanstootgevende foto’s worden gediskwalificeerd.
 • De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgave van redenen niet te plaatsen.
 • De winnaars zullen binnen 14 dagen na afloop van de fotowedstrijd persoonlijk bericht ontvangen.